ภาพ              สถานที่                                             พื้นที่ให้บริการจองพื้นที่ราคา
อาคารโทรคมนาคม บางรัก

ห้องประชุม/สัมนา
อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 3
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500

จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
อาคารโทรคมนาคม บางรัก

ห้องประชุม/สัมนา
อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 28
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500

จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
อาคารโทรคมนาคม บางรัก ห้องประชุม/สัมนา
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 30
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
อาคารโทรคมนาคม บางรัก ห้องประชุม/สัมนา
ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 30
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
อาคารโทรคมนาคม บางรัก

ห้องประชุม/สัมนา
ห้องเลี้ยงรับรอง ชั้น 30
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500

จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
อาคารโทรคมนาคม บางรัก พื้นที่สำนักงานให้เช่า
พื้นที่โล่งใช้ FL. 24,25

72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
อาคารโทรคมนาคม บางรัก

พื้นที่สำนักงานให้เช่า
พื้นที่สำเร็จรูป
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500

จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา

อาคารโทรคมนาคม บางรัก บริเวณโถงชั้น ภายในอาคาร NT Tower
บริเวณโถงชั้น ภายในอาคารโทรคมนาคม บางรัก
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
อาคารโทรคมนาคม บางรัก

ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารโทรคมนาคม บางรัก
ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารโทรคมนาคม บางรัก
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500

จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
อาคารโทรคมนาคม บางรัก

บริเวณสถานที่ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
บริเวณสถานที่ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500

จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
  NT Convention Hall

1000 ที่นั่ง

NT Convention Hall
บริเวณสถานที่ อาคารศูนย์อาหาร หลักสี่  
NT Convention Hall
 99 
หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

จองพื้นที่
ค่าใช้สถานที่ - 
15,000.00
บาท
ค่าสาธารณูปโภค - 
7,587.38 
บาท
ค่าบริการ - 
5,450.00
บาท
รวม 28,037.38 บาท 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - 
1,962.62 
บาท
รวม 30,000.00 บาท

เงินประกันความเสียหาย -
3,000.00
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

33,000.00 บาท

( แสดงรายละเอียด )

  NT Grand Ballroom

500 ที่นั่ง
NT Grand Ballroom
บริเวณสถานที่ อาคารสโมสร ชั้น 2 (สำนักงานแห่งใหม่)
99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
จองพื้นที่ ( แสดงรายละเอียด )
  NT Auditorium

300 ที่นั่ง
NT Auditorium
บริเวณสถานที่ อาคารสโมสร ชั้น 2 (สำนักงานแห่งใหม่)
99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
จองพื้นที่ ( แสดงรายละเอียด )
สถานีดาวเทียมสิรินธร

บริการห้องสัมมนา
บริการห้องประชุม/สัมมนา
โทรศัพท์ 045-366 336-8, โทรสาร 045 366 339

จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
สถานีดาวเทียมสิรินธร บริการที่พัก
ห้องประชุมใหญ่ รองรับได้ 60 ท่าน
โทรศัพท์ 045 366 336-8 โทรสาร 045 366 339
จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
ห้องประชุม Teleport บริการที่พัก
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 1
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2104-3344 0-2104-3762
จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา