ภาพสถานที่พื้นที่ให้บริการจองพื้นที่ราคา
CAT Tower

ห้องประชุม/สัมนา
อาคาร CAT TOWER ชั้น 3
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500

จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
CAT Tower

ห้องประชุม/สัมนา
อาคาร CAT TOWER ชั้น 28
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500

จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
CAT Tower ห้องประชุม/สัมนา
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 30
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
CAT Tower ห้องประชุม/สัมนา
ห้องประชุมเล็ก ชั้น 28
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
CAT Tower ห้องประชุม/สัมนา
ห้องเลี้ยงรับรอง ชั้น 30
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
CAT Tower

พื้นที่สำนักงานให้เช่า
พื้นที่โล่งใช้ FL. 24,25

72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500

จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
CAT Tower พื้นที่สำนักงานให้เช่า
พื้นที่สำเร็จรูป
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
CAT Tower

บริเวณโถงชั้น 1 ภายในอาคาร CAT Tower
บริเวณโถงชั้น 1 ภายในอาคาร CAT Tower
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500

จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
CAT Tower

พื้นที่สวนหย่อม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
พื้นที่สวนหย่อม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500

จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
CAT Tower

ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร CAT Tower
ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร CAT Tower
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500

จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
CAT Tower

บริเวณสถานที่ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
บริเวณสถานที่ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500

จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
CAT Convention Hall

CAT Convention Hall (ตัวอย่าง CAT Convention Hall)
บริเวณสถานที่ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ CAT Convention Hall 99 
หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

จองพื้นที่
ค่าใช้สถานที่ - 
15,000.00
บาท
ค่าสาธารณูปโภค - 
7,587.38 
บาท
ค่าบริการ - 
5,450.00
บาท
รวม 28,037.38 บาท 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - 
1,962.62 
บาท
รวม 30,000.00 บาท

เงินประกันความเสียหาย -
3,000.00
บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000.00 บาท

สถานีดาวเทียมสิรินธร

บริการห้องสัมมนา
CAT บริการห้องประชุม/สัมมนา
โทรศัพท์ 045-366 336-8, โทรสาร 045 366 339

จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
สถานีดาวเทียมสิรินธร บริการที่พัก
ห้องประชุมใหญ่ รองรับได้ 60 ท่าน
โทรศัพท์ 045 366 336-8 โทรสาร 045 366 339
จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา
ห้องประชุม CAT Teleport บริการที่พัก
ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2104-3344 0-2104-3762
จองพื้นที่ ตรวจสอบราคา