ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร CAT TOWER

ลานกว้างพื้นซีเมนต์ เหมาะสำหรับเป็นลานจอดรถสำหรับผู้ที่มาร่วมงานบริเวณพื้นที่ส่วนหย่อม หรือจัดกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมแสงสีเสียงในยามค่ำคืน

ใช้สำหรับเป็นลานจอดรถสำหรับผู้ที่มาร่วมงานและเปิดเป็นพื้นที่ให้เช่าสำหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมแสงสีเสียงในยามค่ำคืน

จองลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร CAT TOWER