บริเวณโถงชั้น 1 ภายในอาคาร CAT Tower

ปิดประตูสู่อาคาร CAT TOWER สัมผัสกับความโอ่โถง สะอาด โดยรอบบริเวณโถงชั้น 1 เป็นส่วนของประชาสัมพันธ์อาคาร จุดรับชำระค่าบริการต่าง ๆ ของ CAT และยังเปิดเป็นพื้นที่ให้เช่าสำหรับจัดแสดงสินค้าบริการหรือนิทรรศการต่าง ๆ ด้วยพื้นที่ใช้สอย 2,600 ตารางเมตร

เปิดเป็นพื้นที่ให้เช่าสำหรับจัดแสดงสินค้าบริการหรือนิทรรศการต่าง ๆ ด้วยพื้นที่ใช้สอย 2,600 ตารางเมตร

จองบริเวณโถงชั้น 1 ภายในอาคาร CAT TOWER