อัตราค่าบริการห้องพัก

 

ประเภทที่พัก

อัตราค่าบริการ(บาท/วัน)

 

หมายเหตุ

 

ห้อง

900

- กำหนดเข้าพักเวลา 13.00 น. และออกจากที่พักไม่เกินเวลา 12.00 น.ของวันถัดไป

อัตราส่วนลด
- ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้รับส่วนลด 20%
- ผู้ใช้บริการทั่วไปหากเหมาห้องพักทั้งอาคารได้รับส่วนลด 20%

ยูนิต

1,500

 

 

 

 


 

 

อัตราค่าบริการห้องประชุม/สัมมนา

 

ประเภท

อัตราค่าบริการ
(บาท/ครั้ง)

หมายเหตุ

 


ขนาด 60 คน
 

3,000

ใช้บริการไม่เกิน 8 ชั่วโมง

2,000

ใช้บริการไม่เกิน 4 ชั่วโมง


ขนาด 20 คน
 

1,500

ใช้บริการไม่เกิน 8 ชั่วโมง

1,000

ใช้บริการไม่เกิน 4 ชั่วโมง

 

หมายเหตุ : อัตราค่าเช่าพื้นที่และอัตราค่าบริการแบบรวมค่ากระแสไฟฟ้าจะรวมค่าเครื่องปรับอากาศ ค่าไฟฟ้าแสงสว่าง และค่าน้ำประปา 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการพื้นที่ภายนอกสำหรับกางเต็นท์

- 30 บาท/คน/วัน  (กำหนดเข้าใช้พื้นที่เวลา 13.00 น. และออกจากพื้นที่ไม่เกินเวลา 12.00 น.ของวันถัดไป)