ห้องเลี้ยงรับรองชั้น 30

รองรับผู้เข้าประชุม 60 – 65 คน ตกแต่งด้วย Style Modern ประกอบด้วยพื้นที่ห้องโถงที่กว้างขวางและสะอาด สามารถจัดเป็นพื้นที่ต้อนรับสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ พื้นที่ห้องประชุมมีให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมทั้งห้องประชุมขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ที่ออกแบบได้อย่างหรูหราและมีระดับ

จองห้องเลี้ยงรับรองชั้น 30