ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 30

รองรับผู้เข้าประชุม 80 – 120 คน ตกแต่งด้วย Style Modern ประกอบด้วยพื้นที่ห้องโถงที่กว้างขวางและสะอาด สามารถจัดเป็นพื้นที่ต้อนรับสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ พื้นที่ห้องประชุมมีให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมทั้งห้องประชุมขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ที่ออกแบบได้อย่างหรูหราและมีระดับ

จองห้องประชุมใหญ่ ชั้น 30