สถานีดาวเทียมสิรินธร (บริการห้องสัมนา)

เป็นอาคาร 4 ชั้น ภายวนอาคารประกอบด้วย
        ห้องประชุม  พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน  จำนวน 3 ห้อง
                           - ห้องประชุมใหญ่   รองรับได้  60  คน   จำนวน 1 ห้อง
                           - ห้องประชุมเล็ก    รองรับได้  20  คน   จำนวน 2 ห้อง
        ห้องรับประทานอาหาร รองรับได้ 60 คน  จำนวน 1 ห้อง
                          - สนามแบตมินตัน 2 คอร์ด ห้องออกกำลังกาย ห้องเทเบิลเทนนิส ห้องสนุกเกอร์ และห้องอเนกประสงค์

จองสถานีดาวเทียมสิรินธร /บริการห้องสัมมนา