Contact Us

บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริการเช่าใช้พื้นที่ NT)

 

ติดต่อเช่าใช้สถานที่ NT TOWER

ที่อยู่  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) 99 ม. 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210
โทรศัพท์ 0-2104-3344, 0-2104-3823   โทรสาร 02-104-3576
อีเมล์  rental_cat@cattelecom.com 


ติดต่อเช่าใช้สถานที่ NT Convention Hall

ที่อยู่  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) 99 ม. 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  10210

โทรศัพท์ 0-2104-3344, 0-2104-3762   โทรสาร 02-104-3576
อีเมล์  rental_cat@cattelecom.com  


ติดต่อเช่าใช้สถานที่ สถานีดาวเทียมสิรินธร

เลขที่ 999 หมู่ 13 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350

โทรศัพท์ 045 959 754-5, 02 024 8499 โทรสาร 045 959 754-5, 02 024 8499-500 กด 2029-2030


ติดต่อเช่าใช้สถานที่ NT Teleport

ศูนย์โทรคมนาคมศรีราชา เลขที่ 215/6 หมู่ 9 ถนนบายพาส สาย 36

ตำบลทุ่งสุขสา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 033 678 020, 033 678 010 โทรสาร 038 351 959 ต่อ 4251


เกี่ยวกับเรา

หน่วยงาน บริการพื้นที่เช่า เป็นหน่วยงานบริการสถานที่เช่า แวดล้อมด้วยย่านธุรกิจเพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารทุกระบบ ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางโทรคมนาคมของประเทศที่สมบูรณ์แบบ และเป็น Gateway ของระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  พร้อมสรรพด้วยสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เปิดบริการพื้นที่ให้เช่าสำนักงาน จัดประชุมสัมมนา นิทรรศการ แสดงสินค้า งานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง ถ่ายทำละคร ภาพยนตร์โฆษณา และกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ

แผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น