พื้นที่โล่ง

อิสระกับการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นสำนักงานมีระดับ เปิดให้เช่าแบบเต็มพื้นที่หรือแบ่งเช่าเฉพาะพื้นที่บางส่วนก็ได้ สามารถออกแบบพื้นที่หรือตกแต่งในรูปแบบของสำนักงานได้ตามต้องการ

จองพื้นที่โล่ง