ห้องประชุมสัมนา CAT Tower ชั้น 28

รองรับผู้เข้าประชุม 25 – 30 คน ตกแต่ง ด้วย Style Modern ประกอบด้วยพื้นที่ห้องโถงที่กว้างขวางและสะอาด สามารถจัดเป็นพื้นที่ต้อนรับสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ พื้นที่ห้องประชุมมีให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมทั้งห้องประชุมขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ที่ออกแบบได้อย่างหรูหราและมีระดับ

จองห้องประชุมสัมนาCAT Tower ชั้น 28